Reklamacja

Reklamacja polega na przesłaniu do nas produktu wraz z jego opakowaniem, opisem zawierającym powód reklamacji, danymi kontaktowymi w tym adresem oraz numerem telefonu. Reklamację można wysłać firmą kurierską lub Pocztą Polską na adres Kamil Nowicki Piątkowiec 19c 39-308 Wadowice Górne.

Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie fabryczne wady produktu, powstałe na skutek wadliwego przebiegu procesu produkcji. Producenci przewidują maksymalne obciążenie torebek do 2kg. Torebki damskie nie mogą być traktowane jako torby na zakupy lub na laptopa i nadmiernie przeciążane, grozi to fizycznym uszkodzeniem torebki. Tego typu reklamacje nie będą uwzględniane.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.

Do paczki prosimy dołączyć opis wady produktu.

W przypadku gdy  reklamacja została rozpatrzona pozytywnie to produkt zostanie naprawiony, a jeśli naprawa nie jest możliwa przysługuje Państwu prawo do wymiany produktu na inny w podobnej cenie lub zwrot pieniędzy.

Koszty przesyłki reklamowanego produktu pokrywa kupujący. Przesyłka zwrotna do kupującego z naprawionym lub wymienionym produktem jest pokrywana przez sprzedającego.